Sprawy administracyjne

W obszarze prawa administracyjnego Kancelaria Radcy Prawnego Lucyna Katarzyna Niewulis proponuje pokaźny zakres usług m.in. w kwestiach:

 • problematyki dotyczącej nieruchomości,
 • reprezentowanie stron w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przed:
  • organami administracyjnymi,
  • Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,
  • Najwyższym Sądem Administracyjnym.
 • przygotowywanie pism niezbędnych do zainicjonowania postępowania,
 • sporządzanie wszelkich wniosków i stanowisk stron w toku prowadzonego postępowania,
 • pisanie odwołań od decyzji, w tym również do samorządowych kolegiów odwoławczych,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia,
 • kierowanie skarg do sądów administracyjnych, w tym skarg kasacyjnych do Najwyższego Sądu Administracyjnego.