Sprawy cywilne i gospodarcze

W przypadku sporów z dziedziny prawa cywilnego Kancelaria Radcy Prawnego Lucyna Katarzyna Niewulis świadczy obsługę prawną zarówno Klientów indywidualnych, jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji na każdym etapie postępowania. Naszą specjalnością jest:

 • windykacja należności,
 • sporządzanie i ocena umów cywilnoprawnych, w tym:
  • umów zlecenie,
  • umów o dzieło,
  • umów o świadczenie usług,
  • umów o udzielenie pożyczki,
  • umów najmu i dzierżawy, itp.
 • spory wynikające z umów,
 • stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie,
 • doradztwo prawne oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prawa własności tudzież innych praw rzeczowych,
 • przygotowywanie rozmaitych pism procesowych, ze szczególnym uwzględnieniem pozwów o zapłatę należności,
 • sporządzanie opinii prawnych.