Sprawy cywilne I gospodarcze

Kancelaria Radcy Prawnego Lucyna Katarzyna Niewulis udziela porad i pomocy prawnej z zakresu Prawa Cywilnego i Gospodarczego.
Zajmujemy się m.in.:

  • windykacją należności,
  • opiniowaniem i negocjowaniem umów,
  • zabezpieczeniem umów i wierzytelności,
  • rozwiązywaniem problemów z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów.