Ochrona danych osobowych

W ramach Ochrony Danych Osobowych zajmujemy się:

  • przygotowaniem dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych,
  • sprawdzaniem prawidłowości dokumentacji i procedur,
  • pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych.