ODSZKODOWANIA

Kancelaria Radcy Prawnego Lucyna Katarzyna Niewulis udziela porad i pomocy prawnej w zakresie odszkodowań i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Zajmujemy się sprawami związanymi z:

– błędami medycznymi,

– wypadkami skutkującymi powstaniem uszczerbku na zdrowiu np. upadkiem lub poślizgnięciem się w miejscu publicznym,

– wypadkami komunikacyjnymi,

– wypadkami przy pracy.

W ramach naszej pomocy możecie Państwo uzyskać m.in.:

– zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,

– zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki,

– zwrot utraconych dochodów,

– rentę z tytułu zwiększonych potrzeb,

– rentę wyrównawczą z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej,

– odszkodowanie za uszkodzony pojazd.