Odszkodowania

Kancelaria Radcy Prawnego Lucyna Katarzyna Niewulis udziela porad i pomocy prawnej w zakresie odszkodowań i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Zajmujemy się sprawami związanymi z:

  • błędy medyczne,
  • wypadki skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu,
  • wypadki komunikacyjne,
  • wypadki przy pracy.

W ramach naszej pomocy możecie Państwo uzyskać m.in.:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki,
  • zwrot utraconych dochodów,
  • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb,
  • rentę wyrównawczą z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej,
  • odszkodowanie za uszkodzony pojazd.