Sprawy pracownicze i ubezpieczeniowe

W zakresie relacji prawnych, których podłoże stanowi prawo pracy Kancelaria Radcy Prawnego Lucyna Katarzyna Niewulis świadczy profesjonalną pomoc prawną w przedmiocie zarówno zbiorowych, jak i jednostkowych stosunków pracy. Oferujemy doradztwo w dziedzinie rozmaitych form zatrudnienia, a naszych Klientów reprezentujemy przed właściwymi sądami pracy wszystkich instancji. Gwarantujemy wsparcie prawnika przy prowadzeniu postępowania o należne odszkodowanie z tytułu nie wywiązania się z warunków umowy, jak też w sprawach o zadośćuczynienie. Reprezentujemy także naszych Klientów w sprawach związanych z roszczeniami ubezpieczeniowymi.

Przykładowy zakres realizowanych usług:

 • tworzenie i analizowanie umów, w tym:
  • umów o pracę,
  • umów o zakazie konkurencji,
  • kontraktów menadżerskich itp.
 • pomoc prawna  w przypadku dyskryminacji w zatrudnieniu,
 • doradztwo przy opracowywaniu dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników,
 • przygotowywanie i redagowanie pozwów i innych pism procesowych t.j.:
  • skargi,
  • wnioski,
  • zażalenia,
 • występowanie w roli pełnomocnika procesowego Klientów przed sądami pracy wszystkich instancji w zakresie spraw o:
  • przywrócenie do pracy,
  • odszkodowanie,
  • ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • odwołania od decyzji ZUS i KRUS.

reprezentowanie Klientów przed zakładami ubezpieczeń.