Sprawy rodzinne

Kancelaria Radcy Prawnego Lucyna Katarzyna Niewulis udziela porad i pomocy prawnej reprezentowanej stronie w przypadku sporu na tle spraw rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych stosunków rodzinnych t.j.:

  • alimentacji,
  • władzy rodzicielskiej,
  • kontaktów i opieki nad dziećmi.

Obszar naszych usług obejmuje swoim zasięgiem wsparcie w dochodzeniu praw i roszczeń na etapie sądowym, jak również negocjacje rodziców w trybie polubownym (przesądowym). Ponadto nasza kancelaria świadczy usługi prawne w ramach prowadzenia:

  • spraw rozwodowych i o separację,
  • spraw o podział majątku.

Przykładowy zakres realizowanych usług:

  • sporządzanie pozwów o rozwód i separację,
  • doradztwo w zakresie podziału majątku małżonków,
  • pomoc w obszarze uregulowania kontaktów z dziećmi,
  • prowadzenie spraw dotyczących obowiązku alimentacyjnego,

reprezentacja procesowa w zakresie wszystkich powyższych spraw.