Archive for 'Slider'

ODSZKODOWANIA

Posted by:

ODSZKODOWANIA

Roszczenia związane z:
– błędami medycznymi,
– wypadkami skutkującymi uszczerbkiem na zdrowiu,
– wypadkami komunikacyjnymi,
– wypadkami przy pracy.

czytaj więcej →
0

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Posted by:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

– przygotowywanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych,
– sprawdzanie prawidłowości dokumentacji i procedur,
– pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych.

czytaj więcej →
0

NIERUCHOMOŚCI

Posted by:

NIERUCHOMOŚCI

– analiza stanu prawnego nieruchomości,
– regulacja stanu prawnego nieruchomości,
– projekty umów nabycia nieruchomości, negocjacje,
– doradztwo przy nabyciu i zbyciu nieruchomości.

czytaj więcej →
0

SPRAWY CYWILNE I GOSPODARCZE

Posted by:

SPRAWY CYWILNE I GOSPODARCZE

– windykacja należności,
– opiniowanie i negocjowanie umów,
– zabezpieczenie umów i wierzytelności,
– rozwiązywanie problemów z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów.

czytaj więcej →
0

PRAWO RODZINNE

Posted by:

PRAWO RODZINNE

– rozwód i separacja,
– podział majątku wspólnego małżonków,
– związane z władzą rodzicielską.

czytaj więcej →
0