Oferta

odszkodowaniaodszkodowaniaodszkodowania

ODSZKODOWANIA:

Kancelaria Radcy Prawnego Lucyna Katarzyna Niewulis udziela porad i pomocy prawnej w zakresie odszkodowań i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Zajmujemy się sprawami związanymi z:

 • błędy medyczne,
 • wypadki skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu,
 • wypadki komunikacyjne,
 • wypadki przy pracy.

 
ochrona danych osobowychochrona danych osobowychochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

W ramach Ochrony Danych Osobowych zajmujemy się:

 • przygotowaniem dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych,
 • sprawdzaniem prawidłowości dokumentacji i procedur,
 • pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych.

 
nieruchomościnieruchomościnieruchomości

NIERUCHOMOŚCI:

Kancelaria Radcy Prawnego Lucyna Katarzyna Niewulis udziela porad i pomocy prawnej z zakresu Nieruchomości m.in.

 • doradzamy przy nabyciu i zbyciu nieruchomości,
 • przygotowujemy projekty umów nabycia nieruchomości, reprezentujemy przy negocjacjach,
 • przeprowadzamy analizę stanu prawnego nieruchomości oraz regulujemy stan prawny.

 
sprawy cywilne i gospodarcze, windykacja należnościsprawy cywilne i gospodarcze, windykacja należnościsprawy cywilne i gospodarcze, windykacja należności

SPRAWY CYWILNE I GOSPODARCZE:

Kancelaria Radcy Prawnego Lucyna Katarzyna Niewulis udziela porad i pomocy prawnej z zakresu Prawa Cywilnego i Gospodarczego.
Zajmujemy się m.in.:

 • windykacją należności,
 • opiniowaniem i negocjowaniem umów,
 • zabezpieczeniem umów i wierzytelności,
 • rozwiązywaniem problemów z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów.

 
prawo rodzinneprawo rodzinneprawo rodzinne

PRAWO RODZINNE:

Kancelaria Radcy Prawnego Lucyna Katarzyna Niewulis udziela porad i pomocy prawnej z zakresu Prawa Rodzinnego m.in. w sprawach:

 • o rozwód i separację,
 • o podział majątku wspólnego małżonków,
 • związanych z władzą rodzicielską.